Mury w zglobalizowanym świecie

Świat jest dzisiaj globalną wioską. Oznacza to przede wszystkim ujednolicenie warunków życia nawet w bardzo odległych od siebie częściach globu. Ponadto wyraźnym dowodem zmian globalizacyjnych pozostają ruchy migracyjne. Bez trudu można dzisiaj szybko i znacznie taniej niż w przeszłości pokonać tysiące kilometrów i mil morskich. Jednocześnie w wielu częściach świata toczy się ostra dyskusja na temat imigrantów. Współczesny świat jest pełen takich właśnie paradoksów, o czym w swojej książce pisze Yuval Noah Harari. Jego 21 lekcji na XXI wiek to pozycja wartościowa. Z całą mocą pokazująca, jak wiele murów dzieli świat, który coraz bardziej przypomina niewielką wioskę.

Nie tylko to, co dzieli

Cechą współczesnego świata pozostaje upraszczanie przekazu. Informacje medialne coraz rzadziej zawierają w sobie pogłębioną analizę opisywanych zjawisk. Częściej sprowadzają się do powierzchownego lub co gorsze stronniczego przekazywania wiadomości. W tym kontekście przemyślane argumenty wydają się prawdziwym rarytasem intelektualnym. Pozostając zarazem wyzwaniem dla ludzi przyzwyczajonych do emocjonalnych i pod wieloma względami pustych komunikatów. Książki Tania Ksiazka – 21 lekcji na XXI wiek nie da się łatwo przeczytać w krótkim czasie. Wymaga ona od odbiorcy:

  • zaangażowania i pełnej uwagi,
  • robienia przerw na przeanalizowanie przeczytanego fragmentu,
  • przynajmniej minimalnej wiedzy o otaczającym świecie.

Przydadzą się także otwarty umysł oraz gotowość wysłuchania różnych argumentów. Jeżeli ktoś wierzy, że jego dotychczasowe poglądy są jedynymi wartościowymi i zasadnymi, to zapewne niewiele wyciągnie z tej lektury. Warto natomiast zabrać się do niej w imię pogłębienia własnej wiedzy. A być może nawet zmiany dotychczasowego zdania.

Obalić mury?

Zapewne nie taki był zamysł autora wspomnianej książki. Yuval Noah Harari nie pisze o tym, co jego zdaniem jest słuszne. Z otwartością intelektualisty i zainteresowaniem typowym historykowi zmierza do możliwie dogłębnej analizy opisywanych zjawisk. Nie mówi, co jest dobre, a co złe. Zachęca natomiast do zbierania informacji, słuchania argumentów oraz wyciągania własnych wniosków. Ludziom znajdującym się po dwóch stronach muru trudno się rozmawia. Można tylko krzyczeć i próbować bronić swego terytorium. Książki takie jak 21 lekcji na XXI wiek pokazują ludziom, że mimo wszystko można robić i żyć inaczej. W sposób bardziej otwarty, z chęcią nauki i zrozumienia. Aby ten zglobalizowany świat mimo wszystko zmierzał ku lepszej przyszłości.

Książka autorstwa freepik - pl.freepik.com